PRENATAL

  • Zdrava trudnoća je prvi i osnovni preduslov za bavljenje bilo kojom fizičkom aktivnošću
  • Fitnes programi za trudnice su najbolji izbor, jer ih vode stručna lica i prilagođene su stanju u kojem se žena nalazi