PRIPREMA ZA POSTNATAL – RANI POSTPOROĐAJNI PERIOD

  • Ti si sada Majka Zmajka! Čestitamo!
  • Nakon porođaja i tokom postporođajnog perioda kod žena dolazi do značajnih hormonskih promena